Aktualizujeme šiestu mapu v mierke 1:25000 – TM 9 Malé Karpaty – Juh

19. 10. 2020Novinky

S aktualizáciami legendárnych máp VKÚ v mierke 1:25000 pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 9 – Malé Karpaty – Juh práve odštartovala.

tm9 Malé Karpaty - Juh

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

tm9 Malé Karpaty - Juh
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 9 – Malé Karpaty – Juh a mať v nej svoju prezentáciu?