Aktualizujeme mapu TM 133 Poľana

5. apríla 2023

Aktualizácia

Pokračujeme v aktualizácií turistických máp VKÚ. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 133 Poľana, ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu. Pôjde už o 7. aktulizáciu daného územia.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V mape TM 133 Poľana umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy TM 133 Poľana môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 133 Poľana a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Peter Mišina, na tel. čisle 0944 662 818 alebo e-mail misina@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Čítajte ďalej…