Aktualizujeme mapu TM 128 Malé Karpaty – Záruby

16. mája 2023

Aktualizované mapy, Novinky

Aktualzácia turistických máp VKÚ pokračuje. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 128 Malé Karpaty – Záruby, ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu. Pôjde už o 7. aktulizáciu daného územia.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V mape TM 128 Malé Karpaty – Záruby umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy TM 128 Malé Karpaty – Záruby môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 128 Malé Karpaty – Záruby a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Bc. Michala Šveca, na tel. čisle 0911 612 884 alebo e-mail svec@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.