Aktualizujeme mapu TM 122 Nízke Tatry – Chopok

20. 04. 2023Aktualizácia, Novinky

Aktualzácia turistických máp VKÚ pokračuje. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 122 Nízke Tatry – Chopok, ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu. Pôjde už o 10. aktulizáciu daného územia.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V mape TM 122 Nízke Tatry- Chopok umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy TM 122 Nízke Tatry – Chopok môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 122 Nízke Tatry – Chopok a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať našu regionálnu projektovú manažérku Mgr. Gabriela Hrdá, na tel. čisle 0915 667 895 alebo e-mail ,  ktorá vám poskytne potrebné informácie.