Aktualizujeme mapu TM 115 Šarišská vrchovina – Branisko

5. 09. 2022Aktualizácia, Novinky

V aktualizácií máp pokračujeme.  Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1 : 50 000, práve odštartovala. Momentálne pripravujeme TM 115 Šarišská vrchovina – Branisko, ktorá bude mať šiestu aktualizáciu.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 115 Šarišská vrchovina – Branisko a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Martina Košča, na tel. čisle 0903 202 701 alebo e-mail kosco@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Čítajte ďalej…