Aktualizujeme mapu TM 112 Západné Tatry – Roháče

9. augusta 2023

Aktualizácia

Pokračujeme v aktualizácií turistických máp VKÚ. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 112 Západné Tatry – Roháče, ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu. Pôjde už o 10. aktulizáciu daného územia.

Aktualizácia mapy TM 112 Západné Tatry – Roháče

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V mape TM 112 Západné Tatry – Roháče  umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť. Vďaka tomu, že sa na nej budú nachádzať informácie o turistických chodníkoch, zaujímavých miestach, ubytovacích kapacitách a ďalších dôležitých bodoch, bude pre návštevníkov oveľa jednoduchšie sa orientovať a plánovať si svoje výlety a dovolenky v tejto oblasti.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy M 112 Západné Tatry – Roháče môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú. Táto mapa sa  zameriava na región Vysokých Tatier a bude slúžiť turistom, návštevníkom a milovníkom prírody, ktorí sem prichádzajú z celého sveta.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ  TM 112 Západné Tatry – Roháče?

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy M 112 Západné Tatry – Roháče a mať v nej svoju prezentáciu? Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Peter Mišina, na tel. čisle 0944 662 818 alebo e-mail misina@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.