Aktualizujeme ďalšiu VKÚ mapu v mierke 1: 25000!

16. 03. 2020Aktualizácia

Už tretia v poradí turistická mapa v mierke 1 : 25 000 VKÚ Harmanec, TM 3 –  Západné Tatry – Podbanské, Zverovka štartuje svoju aktualizáciu! Zber informácií potrebných pre aktualizáciu v teréne práve začína.

Približne štyri mesiace bude priestor ohraničený mapovou výsečou pôsobiskom nášho projektového manažéra, aby mapa bola najaktuálnejšia a najpresnejšia, s čerstvými údajmi.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu v tejto oblasti.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 3 – Západné Tatry – Podbanské, Zverovka v mierke 1 : 25 0000 a mať v nej svoju prezentáciu?

Čítajte ďalej …