Aktualizácia TM 149 Chvojnícka pahorkatina – Skalica práve odštartovala

26. 08. 2019Aktualizácia

Pokračujeme v aktualizácií legendárnych turistických máp VKÚ. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 149 Chvojnícka pahorkatina – Skalica  ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 149 Chvojnícka pahorkatina – Skalica a mať v nej svoju prezentáciu?