Aktualizácia TM 130 – Považský Inovec – Piešťany

7. 05. 2019Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 130 – Považský Inovec – Piešťany.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať naša regionálna projektová manažérka. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 130 – Považský Inovec – Piešťany a mať v nej svoju prezentáciu?