Aktualizácia mapy TM 156 Hronská pahorkatina – Nové Zámky práve odštartovala

4. 01. 2022Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1 : 50 000, práve odštartovala. Momentálne pripravujeme TM 156 Hronská pahorkatina – Nové Zámky , ktorú čaká druhá aktualizácia.

tm121_velka_fatra

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

tm121_velka_fatra

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 156 Hronská pahorkatina – Nové Zámky a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Bc. Michala Šveca, na tel. čisle 0911 612 884 alebo emaily svec@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Čítajte ďalej