Aktualizácia mapy TM 152 Nitrianska pahorkatina – Hlohovec práve odštartovala

4. 02. 2020Aktualizácia, Novinky

S aktualizáciami legendárnych máp pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 152 Nitrianska pahorkatina – Hlohovec práve odštartovala.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 152 – Nitrianska pahorkatina – Hlohovec a mať v nej svoju prezentáciu?