Aktualizácia mapy TM 142 Burda – Ipeľská pahorkatina práve odštartovala

1. 06. 2020Aktualizácia, Novinky

S aktualizáciami legendárnych máp pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 142 Burda – Ipeľská pahorkatina práve odštartovala.

TM 142 Burda - Ipelska pahorkatina

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

TM 142 Burda - Ipelska pahorkatina
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 142 –Burda – Ipeľská pahorkatina a mať v nej svoju prezentáciu?