Aktualizácia mapy TM 138 – Štiavnické vrchy práve odštartovala

26. 04. 2021Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1 : 50 000, práve odštartovala. Momentálne pripravujeme TM 138 Štiavnické vrchy, ktorú čaká už ôsma aktualizácia.

tm121_velka_fatra

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

tm121_velka_fatra
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 138 Štiavnické vrchy a mať v nej svoju prezentáciu? 
Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Bc. Michala Šveca, na tel. čisle 0911 612 884 alebo emaily ktorý vám poskytne potrebné informácie.