Aktualizácia mapy TM 131 Vtáčnik – Horná Nitra práve odštartovala

22. 02. 2021Aktualizácia

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1 : 50 000, práve odštartovala. Momentálne pripravujeme TM 131 Vtáčnik – Horná Nitra, ktorú čaká už šiesta aktualizácia.

tm121_velka_fatra

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

tm121_velka_fatra
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 131 Horná Nitra – Vtáčnik  a mať v nej svoju prezentáciu?