Aktualizácia mapy TM 117 – Slanské vrchy – Dargov práve odštartovala

31. 08. 2021Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 117 Slanské vrchy – Dargov. Pôjde už o 3. aktualizáciu daného územia.

TM 119 Strazovske vrchy

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 117 – Slanské vrchy – Dargov  a mať v nej svoju prezentáciu?
Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Jána Puchoňa, na tel. čisle  0948 170 701 alebo emaily puchon@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.