Aktualizácia mapy TM 113 Vysoké Tatry práve odštartovala

2. 11. 2021Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 113 Vysoké Tatry. Pôjde už o 22. aktualizáciu daného územia.

TM 119 Strazovske vrchy

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 113 Vysoké Tatry  a mať v nej svoju prezentáciu?
Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Andreja Legiňa, na tel. čisle 0949 324 696
alebo emaily legin@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.