Adrenalínové Klapy z Udiče       

14. 03. 2022Novinky, Tip na výlet

Výrazný kopček Klapy pri rieke Váh sme navštívili dávnejšie od Považského Podhradia. Pozerajúc do mapy ma láka sem vystúpiť z opačnej strany, od dedinky Udiča nad vodnou priehradou Nosice. Klapy tvoria najvyšší bod katastra tejto obce.

Bez problémov nachádzame vytipované miesto na parkovanie pri miestnej Jednote. Už pri vystúpení z auta vidíme čiastočne hrebeň, kadiaľ pôjdeme. Dúfame, že tu nebude sneh a že zažijeme zaujímavú turistiku, volíme si náučný chodník z Udiče. Netušíme, že nás svojou náročnosťou celkom prekvapí.