A už ich je 20! Nová turistická mapa VKÚ TM 120 – Malá Fatra – Martinské hole uzatvára prvú dvadsiatku.

20. 10. 2018Aktualizované mapy, Novinky

Dvadsiata plne aktualizovaná mapa je tu! V roku 2017, sme začali aktualizovať a nanovo vydávať legendárne turistické mapy VKÚ Harmanec. V poslednej chvíli sa nám podarilo zachrániť a vrátiť život najlepším a najpresnejším slovenským turistickým mapám, ktoré využívali celé generácie Slovákov a  Čechov.

A práve teraz, sa začína distribúcia očakávanej a veľmi obľúbenej turistickej oblasti premietnutej do mapy, ktorá nemôže chýbať žiadnemu turistovi. Poďme objavovať krásu Malej Fatry a hlavne Martinských holí s turistickou mapou VKÚ TM 120 – Malá Fatra – Martinské hole. S touto mapou sa určite nestratíte. Práve nastal čas, doplniť si svoju mapovú výbavu o TM 120.
 
Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 120 – Malá Fatra – Martinské hole vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 120 (TM 120), toto je jej siedme vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.
 
Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!