Presne pred sedemdesiatimi rokmi

Presne pred sedemdesiatimi rokmi

Dvadsiaty tretí október je už sedemdesiat rokov považovaný za dátum výročia založenia Vojenského kartografického ústavu v Harmanci. Presne 23. októbra 1948 sa oficiálne spustila výroba v banskobystrickom a harmaneckom pracovisku Vojenského zemepisného ústavu Praha,...