Porovnávacia mapa Zvolen kedysi a dnes

8. januára 2024

Novinky

Pripravujeme unikátnu porovnávaciu mapu okresu Zvolen a jeho okolia kedysi a dnes. Táto mapa bude porovnávať historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 so súčasnou mapou. „Mappa generalis regni Hungariae“ od Jána Lipského, ktorá je významným kartografickým dielom zloženým z 12 listov (pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich), patrí medzi najpresnejšie mapy 19. storočia. Ostatné listy tohto kartografického diela poskytujú informácie o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska.

Nadčasovosť Lipského mapy spočíva aj v tom, že na mape sú vyznačené napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty pomocou symbolov, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako môžeme vidieť na súčasnej mape VKÚ. Mapu vytvoril Ján Lipský, významný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú meďirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici zo Zvolena a okolia. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa Zvolenského okresu. Porovnaním súčasnej mapy a mapy z roku 1806 sú viditeľné určité rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy sú obdivuhodné.

Porovnávacia mapa okresu Zvolen a jeho okolia kedysi a dnes, bude spracovaná v mierke 1:100 000. Táto mapa môže slúžiť turistom ako pomoc pri spoznávaní tohto regiónu. Porovnáva stav okresu z roku 1806 so súčasným stavom, čo poskytuje cenné historické informácie o vývoji oblasti. Pomôže lepšie pochopiť, ako sa krajina, mestá a dediny vyvinuli a zmenili sa v priebehu času. To môže byť zaujímavé pre miestnych obyvateľov, študentov, historikov a iných záujemcov o miestnu históriu.

Mapa Zvolen a jeho okolia kedysi a dnes môže slúžiť aj ako učebný materiál pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Študenti sa môžu dozvedieť o histórii svojho regiónu a vidieť, ako sa krajina zmenila od roku 1806. Toto porovnanie môže tiež pomôcť študentom pochopiť určité geografické a historické koncepty. Táto jedinečná mapa môže slúžiť aj návštevníkom, ktorí chcú vidieť, ako sa dané miesto vyvinulo od minulosti a ako sa zmenilo jeho okolie.

Chcete byť súčasťou tejto jedinečnej mapy?

Práve teraz máte jedinečnú príležitosť! Pracujeme na novej historickej a súčasnej mape regiónu Zvolena a okolie a chceme ju obohatiť o vašu spoluprácu. Ak ste predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia alebo zástupcovia kultúrnych organizácií, máte možnosť vytvoriť si svoju vlastnú stopu na tejto jedinečnej mape. Ukážte svoju prácu a hodnoty, ktoré ste vytvorili, a získajte zaslúžené uznanie. Buďte súčasťou tejto historicko-súčasnej cesty a predstavte sa svetu v najlepšom svetle.

Nezmeškajte túto vynikajúcu príležitosť na zviditeľnenie vašej práce a prispievanie k bohatstvu vášho regiónu.

Vo všetkých našich mapách poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach pre cestovný ruch v danom regióne. Chcete byť súčasťou mapy Zvolen a okolie kedysi a dnes a mať v nej svoju prezentáciu?

Neváhajte kontaktovať našu projektovú manažérku, Ing. Adrianu Drugovú na telefónnom čísle +421 915 435 966 alebo na e-maile drugova@cbs.sk. Ona vám poskytne všetky potrebné informácie.